SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN TRONG KINH DOANH

76,000 VNĐ

Tiết kiệm 20% (20,000 VNĐ)
Giá thị trường: 96,000 VNĐ

Nhìn lại hơn 4 tháng đi...đòi nợ, tôi biết tôi có thể không phải vất vả đến vậy vì vẫn có một cách lựa chọn khác, nhưng nếu lựa chọn như thế thì tôi sẽ trực tiếp tàn phá cơ nghiệp của khách hàng và họ mấy mát hết. Tôi không thể láy lại hàng và bán đi vì tôi vẫn cầm bộ chứng từ hàng hóa và khác hàng cũng không thể bắt đền tiền vì đã bắt tôi đợi quá lâu. Tuy nhiên tôi đã lựa chọn sự hợp tác, sự tin tưởng vào con người và cuối cùng tôi có được kết quả tốt

Đôi khi khó khăn sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ.

Sản phẩm liên quan

Khuyến mãi 15%

lorem

79,100 VNĐ

K BLACK TÚI 227G - CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT SẠCH 100%

Khuyến mãi 15%

lorem

41,300 VNĐ

K MORNING TÚI 227g

Khuyến mãi 15%

lorem

156,000 VNĐ

K HAPPY HỘP 700g

Khuyến mãi 15%

lorem

166,600 VNĐ

K LIFE HỘP 700g