SÁNG TẠO KHÔNG GIỚI HẠN TRONG KINH DOANH

76,800 VNĐ
Tiết kiệm 20% (19,200 VNĐ)
Giá thị trường: 96,000 VNĐ

Nhìn lại hơn 4 tháng đi...đòi nợ, tôi biết tôi có thể không phải vất vả đến vậy vì vẫn có một cách lựa chọn khác, nhưng nếu lựa chọn như thế thì tôi sẽ trực tiếp tàn phá cơ nghiệp của khách hàng và họ mấy mát hết. Tôi không thể láy lại hàng và bán đi vì tôi vẫn cầm bộ chứng từ hàng hóa và khác hàng cũng không thể bắt đền tiền vì đã bắt tôi đợi quá lâu. Tuy nhiên tôi đã lựa chọn sự hợp tác, sự tin tưởng vào con người và cuối cùng tôi có được kết quả tốt

Đôi khi khó khăn sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ.

Sản phẩm liên quan

Khuyến mãi 20%

lorem
74,400 VNĐ

CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT SẠCH 100% - K BLACK TÚI 227G

Khuyến mãi 20%

lorem
29,600 VNĐ

CÀ PHÊ PHIN GIẤY, K FILTER TÚI 50g

Khuyến mãi 20%

lorem
146,800 VNĐ

CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT SẠCH 100% - K HAPPY HỘP 700G

Khuyến mãi 20%

lorem
156,800 VNĐ

CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT SẠCH 100% - K LIFE HỘP 700G