KHOẢNG GIÁ (21)

TRỌNG LƯỢNG (21)

Cà phê
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER CLEAN PREMIUM 30KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER PREMIUM 60KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA 30KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA 30KG 30 Kg
7.020 .000
VNĐ
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER 30KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER 30KG 30 Kg
4.230 .000
VNĐ
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER-BERRY 60KG
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER CLEAN 10KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA 10KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA 10KG 10 Kg
2.400 .000
VNĐ
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA PREMIUM 60KG
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER CLEAN 60KG
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER-BERRY 10KG
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER CLEAN PREMIUM 10KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER 10KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER 10KG 10 Kg
1.470 .000
VNĐ
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA PREMIUM 30KG
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER-BERRY 30KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA 60KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA 60KG 60 Kg
13.680 .000
VNĐ
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER CLEAN 30KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE SƠN LA PREMIUM 10KG
HẠT CÀ PHÊ PHUCSINH SUPER CLEAN PREMIUM 60KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER PREMIUM 30KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER 60KG
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER 60KG 60 Kg
8.100 .000
VNĐ
HẠT CÀ PHÊ BLUE TIGER PREMIUM 10KG
TIN NỔI BẬT
Dịch Vụ Uy Tín Dịch Vụ Uy Tín
Tư vấn 24/7 Tư vấn 24/7
Giao Hàng Toàn Quốc Giao Hàng Toàn Quốc